Vattenverk -Dricksvattenrening

Komplett färdiga Vattenverk med El & Styr och övervakning, larm

  • Vattenfilter och vattenbehandling
  • Desinfektion, klorering, UV lampor
  • Råvattenbrunnar grävda/bergborrade. Lokalisering av grundvatten 
  • Vattenreservoarer 
  • Instrument för vattenrening
  • TIG–svetsning av rostfria rörsystem