Ingenjörsarbeten - Konstruktioner

Utformning av vattenbehandling, t.ex. dimensioneringar av vattenfilter och val av filtermassa.
Vi utför även utbildningar inom vattenrening
IE Water utför även projekt- och byggledning för VA-projekt

  • Dimensioneringar av alla ingående komponenter i ett vattenverk, t.ex. filter, pumpar, ventiler, UV lampor, flödesmätare, kemikaliedoseringar m.m.
  • Konstruktion inkl. CAD ritningar, 3D ritningar på byggnad och rörsystem, pumpuppställningar m.m.
  • Fältarbeten
  • Besiktningar av anläggningar och förslag på åtgärder
  • Vattenprovtagningar 
  • Egna fältmätningar t.ex. pH, Fe och klorhalter
  • Kloreringar av anläggningar